Mété an mô an plis

51mihWN86vL._SX355_

Andrea Bocelli et Sarah Brigthman

Andrea Bocelli, Sarah Brightman

Mété an mô an plis

Avan ou plen fichiyé moun lan ki mô-a , ou  OBLIGÉ  ba nou an adrès imèl si ou ni yon , téléfonnou  , fèsboukou si ou ni yon , non’w , prénon’w  , jou ou né , ki koté èkzak ou né épi ki lien ou té ni épi moun-lan ki mô-a.

Biento  , nous ké ni an adrès postal é ou ké pé ékri nous 
 
Avan ou plen dosié moun mô-a, ou oblijé réponn tout kèstiyon nou ka pozé’w a sou’w (pati tala c pou nou , ou pa bizwen pè , nou pa kay divildjé’y) 
 
Si ou pani foto moun mô-a  , sa pa grav  
 
Ni an lo moun ka atann ,  sé sa ki fè ke nou ni an chay dosié ka trété  … Ou kay oblijé atann pliziè mwa  … 
 
 
 

RANSENMAN A SOU MOUN-LAN KI MÔ-A