51mihWN86vL._SX355_

Andrea Bocelli et Sarah Brigthman

Andrea Bocelli, Sarah Brightman

Chak jou moun ka mô à sou la tè  … Menm si nou té enmen yo  , tan ka pasé é nou ka oubliyé  …
WHOSDIED la pou fè nou sonjé  …
WHOSDIED la pou anpéché nou oubliyé tou sa nou té enmen épi yo  , tou sa yo fè  … 

WHOSDiED gratjui , ou paka péyé ayen  !
Sèl bagay ou ni pou fè sé enskri kow ek réponn sé kèstiyon-an yo ka pozéw la  …
Ou pé vréyé foto  , vidéo é nou kay météy a sou sit-la

Pa vréyé kow monté si ou wè ke saka pran tan  … 

i ni an lo moun ka ékri  , ou pa sèl  . 
Sa pé pran 3 mwa  , pasians  … 
Si ou pani foto ni vidéo  , sa pa grav  , 
pli enpowtansla  sé ransènman a souw  ek ransènman a sou moun-lan ki mô-a  … 
 
Vini a sou WHOSDIED  , nou ka atan vous  …